สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ ณ วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.

กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ ณ วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.


    วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และสวดมนต์บทบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


     เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ โดยมีพระครูวินัยธรชาญชัย ปิยวาจโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. เป็นประธานสงฆ์ นำนั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรศิริเพ็ญ ประมูลทรัพย์ และ กัลยาณมิตรสุธิดา วรวุฒิพุฒิพงศ์ นำกล่าวถวายภัตตาหาร พร้อมทั้งได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์


 ส่วนภาคบ่ายได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระธรรมกาย พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและรับฟังการบรรยายธรรม โดยพระมหาเหมือนฝัน สํวรชโย และในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 1 ล้านพระองค์อีกด้วย