สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรยากาศการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ วัดพระธรรมกาย

บรรยากาศการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ วัดพระธรรมกาย
 

    หากพูดถึงกิจกรรมที่ได้รับความสนใจในขณะนี้ ต้องยกให้กิจกรรมการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ที่บริเวณด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย ซึ่งในแต่ละวัน ตลอด 24 ชั่วโมง คณะสงฆ์ และผู้มีบุญต่างทยอยและหมุนเวียนมาสวดมนต์กันอย่างต่อเนื่อง เพราะการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ เป็นการปฏิบัติบูชา ซึ่งถือเป็นการบูชาอย่างสูงสุด เพราะจะทำให้ผู้ปฏิบัติบูชามีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ เพิ่มขึ้นจนสามารถหมดกิเลสเข้านิพพานได้โดยง่าย


    อีกทั้งการปฏิบัติบูชาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ยังเท่ากับเป็นการปฏิบัติบูชาต่อหน้าพระพุทธปฏิมากร ซึ่งเป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงล้านพระองค์ เนื่องจากการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวยังได้อานิสงส์สุดจะนับจะประมาณมิได้เลย และถ้าบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงล้านพระองค์ จะได้อานิสงส์มากขนาดไหน การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้พระองค์จะมีพระชนม์ชีพอยู่ หรือปรินิพพานนานแล้ว แต่ถ้าผู้บูชามีจิตเลื่อมใสเสมอกัน              บุญย่อมได้เท่ากัน จึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญลูกพระธัมฯทั่วโลกร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตสูตร และอย่าลืมส่งยอดจำนวนการสวดมนต์มาที่ส่วนกลางค่ะ