สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดสัมมนา สองมือครูผู้สร้างโลก

 

 

 

            เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ชมรมครูแก้ว สำนักศรัทธาภิบาล จัดสัมมนาครูผู้นำศีลธรรม " สองมือครู ผู้สร้างโลก " ณ ห้องจักรแก้ว ๑ อาคารสำนักงานใหญ่ โดยมีคณะครูกว่า ๒๐๐ คน จากหลายสถาบันทั่วประเทศมาร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานอบรมเยาวชน บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร