สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรยากาศสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรวันพระ

บรรยากาศสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรวันพระ


     ช่วงนี้ไปชมภาพบรรยากาศการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7 ณ บริเวณด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกายค่ะ


    การที่คณะสงฆ์ และชาวพุทธให้ความสำคัญและมาสวดมนต์ที่บริเวณด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งตรงกับวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7 นับว่าเป็นการทำหน้าที่ขั้นพื้นฐานของชาวพุทธ และเป็นการต่อยอดให้พระพุทธศาสนานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งการสวดมนต์ ณ สถานที่แห่งนี้ ยังเป็นการรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียว อันจะก่อให้เกิดกระแสแห่งความบริสุทธิ์ และเมื่อเรามีกาย วาจา ใจ ที่สะอาดบริสุทธิ์แล้ว  ย่อมส่งผลให้คิดดี พูดดี ทำดี และแน่นอนว่า สิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็จะดีตามไปด้วย


   ระหว่างสวดมนต์แต่ละท่านก็ได้น้อมใจระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงเป็นประทีปธรรมของโลก เป็นบรมศาสดา ที่นำแสงแห่งธรรมไปจุดประกายส่องสว่างกลางใจของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขจัดความมืดมิดและอวิชชาในโลกนี้ ฉะนั้นการที่เราได้เกิดมาในพระพุทธศาสนา และมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดี สั่งสมบุญกุศลนั้น นับว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐและควรค่าแก่การอนุโมนาค่ะ