สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีบูชาข้าวพระ


    วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ ซึ่งมีทั้งชาวไทย ชาวลาว และชาวท้องถิ่น มาร่วมงานบุญในครั้งนี้

 

    สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระระวี ธมฺมฏฺฐิโต  ท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร 2 จบ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่กัลยาณมิตรรัฐ เนตรไทย และ กัลยาณมิตรเพยาว์ เนตรไทย จะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายทิพยบุปผามาลา ,กัลยาณมิตรเคน  เหง่าสีวัด และ กัลยาณมิตรบัวทอง  ศรีจันทวารวงศ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย          สุคนธมาลย์ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนกัลยาณมิตรอรพรรณ การ์ดีพี นำกล่าวถวายโคมประทีปแก้วเป็นพุทธบูชา เมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยกัลยาณมิตรบุญฑริกา จันทปุณณานนท์ และ กัลยาณมิตรอรพรรณ การ์ดีพี เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  จากนั้นคณะเจ้าภาพ และสาธุชนได้ร่วมกันถวายผ้าไตรและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาเจ้าภาพที่เกิดในเดือนนี้ พร้อมทั้งได้ให้รับชมสื่อประมวลภาพแห่งความปลื้มปีติในบุญที่ผ่านมา


    จากนั้นเป็นพิธีถวายกองทุนเสนาสนะทาน โดยมีครอบครัวลีพัฒนะพันธ์ เป็นประธาน และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้