สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะลูกเสือ ศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน

คณะลูกเสือ ศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน


     คณะลูกเสือจาก 1st Merrow Beaver  พร้อมคณะครูและผู้ปกครองกว่า 30 คน ได้มาศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน


      เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะลูกเสือจาก 1st Merrow Beaver พร้อมคณะครูและผู้ปกครองกว่า 30 คน ได้มาศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน ซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แนะนำสถานที่พร้อมด้วยประวัติความเป็นมาของวัดพระธรรมกายลอนดอน


    จากนั้นพระอาจารย์ได้นำคณะลูกเสือฝึกสมาธิเบื้องต้น และตอบคำถามข้อสงสัยจากเด็กๆ ก่อนที่จะให้คณะลูกเสือได้เรียนรู้เกี่ยวกับศีล 5 และวัฒนธรรมชาวพุทธ และก่อนกลับโรงเรียนคณะลูกเสือก็ได้ถ่ายภาพหมู่ เพื่อตรึกระลึกถึงการได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาในครั้งนี้

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร