สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ


      วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว


      สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีกัลยาณมิตรพักตรา บุณยผล กัลยาณมิตรบัวไข จันทราช เป็นประธาน จากนั้นประธานทั้ง 6 คณะได้จุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันบูชาข้าวพระ ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระ


    นอกจากนี้วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ โดยทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยมีกัลยาณมิตรบุญเลี้ยง กัลยาณมิตรจันถนอม พงปรีชา เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีกัลยาณมิตรสงัด กัลยาณมิตรละออง กัลยาณมิตรพิมพ์หทัย ไตลังคะ เป็นประธาน จากนั้นทุกท่านได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ ในหัวข้อ หลุมพรางของความฉลาด คนมีปัญญาจะต้องใช้สติควบคู่กัน เพราะถ้าขาดสติควบคู่ปัญญา ปัญญาที่มีจะนำหายนะมาสู่ตัวเอง พร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังเชิญชวนทุกท่านมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทุกวันด้วยค่ะ