สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สอนสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สอนสมาธิชาวท้องถิ่น


 วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดคลาสสมาธิพิเศษให้กับชาวท้องถิ่น


  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดคลาสสมาธิพิเศษให้กับชาวท้องถิ่น ณ ห้องสมุดประจำเมืองอะซูซ่า รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีพระอาจารย์อนุชิต ติกฺขวีโร  เป็นผู้นำปฏิบัติธรรม โดยอาสาสมัครได้แนะนำข้อปฏิบัติในการนั่งสมาธิ พร้อมทั้งนำออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายก่อนทำสมาธิ จากนั้นพระอาจารย์ได้สอนวิธีการนั่งสมาธิตามแนววิชชาธรรมกาย ซึ่งบรรยากาศนิ่งสงบ ทุกท่านต่างมีประสบการณ์ที่ดี และสนใจที่จะให้พระอาจารย์ไปสอนสมาธิที่ห้องสมุดอย่างต่อเนื่องค่ะ