สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดคลาสสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดคลาสสมาธิชาวท้องถิ่น


วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดคลาสสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น


    วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดคลาสสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น โดยมีพระอาจารย์โสภณ ปญฺญาโสภโณ   นำนั่งสมาธิ พร้อมทั้งได้แนะนำฐานที่ตั้งของใจ และวิธีการวางใจไว้ที่ฐานที่เจ็ด จากนั้นได้นำทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ถามตอบปัญหาธรรมะที่สงสัย พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ การนั่งสมาธิของแต่ละท่าน ซึ่งทุกท่านต่างมีประสบการณ์ที่ดีและมีความสุขที่ได้มาปฏิบัติธรรม และตั้งใจจะกลับไปนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วย