สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน เปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปี  2560

วัดพระธรรมกายลอนดอน เปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปี  2560


วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้เปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปี  2560


     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้เปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปี  2560 โดยมีการจัดสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และเอก ซึ่งจัดสอบทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สำหรับชาวท้องถิ่น โดยในปีนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชสารสุธี ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง รองผู้อำนวยการสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง  เป็นประธานสงฆ์ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งเปิดการสอบธรรมศึกษาจากนั้นนายประทีป  พูนลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนา ได้อ่านสาส์นจากแม่กองธรรมสนามหลวง ,พระครูวิบูลสารกิจ เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายสถิติ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้อ่านคำสั่งแม่กองธรรมสนามหลวง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง นำโดยพระครูภาวนาวิริยวิเทศ และคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายลอนดอน เป็นกรรมการ


    และในโอกาสนี้พระราชสารสุธี ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ และได้ส่งมอบข้อสอบให้คณะกรรมการจัดการสอบ ก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1 จบ และภายหลังจากเสร็จสิ้นการสอบทั้งภาคเช้าและบ่ายแล้ว ท่านประธานสงฆ์ได้มอบรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศและรางวัลพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่น แก่ผู้เข้าสอบตามลับดับ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ พร้อมทั้งถวายภาพหมู่ประวัติศาสตร์เพื่อตรึกระลึกถึงบุญใหญ่ที่ได้สร้างร่วมกันในครั้งนี้