สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อุปสมบทธรรมทายาท วัดภาวนานิวเจอร์ซี

 

 

            เมื่อวันอาทิตย์ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ วัดภาวนานิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีบรรพชาธรรมทายาท"อนุโมทนาบุญกฐิน" รุ่นที่ ๒ มีผู้ร่วมบรรพชา ๓ ท่าน โดยมีพระมหา มณิกนฺโต เป็นพระอุปัชฌาย์ พิธีอุปสมบทจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ วัดวชิรธรรมปทีป รัฐนิวยอร์ก โดยมีพระเทพกิตติโสภณประธานอำนวยการวัดวชิรธรรมทีป เเละประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นพระอุปัชฌาย์ ยังความปลาบปลื้มใจเเก่พระธรรมทายาททุกรูป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร