สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โรงเรียนวันอาทิตย์

 

 

           วัดภาวนาจอร์เจียประเทศอเมริกาเปิดโครงการโรงเรียนวันอาทิตย์ หรือ Buddhist Sunday School เพื่อให้เด็กๆ มีโอกาสเรียนภาษาไทย วัฒนธรรมชาวพุทธเเละพระพุทธศาสนาเบื้องต้น เริ่มเปิดโครงการตั้งเเต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีนักเรียนมาสมัครเรียนทั้งหมด ๑๕ คน กิจกรรมจัดขึ้นเวลา ๑๒.๓0 - ๑๖.00 น.

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร