สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.อนุบาลนวรัตน์ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

รร.อนุบาลนวรัตน์ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


     โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จังหวัดบึงกาฬ จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม  183 จบ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


    คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรรวม 183 จบ ซึ่งการสวดมนต์ในครั้งนี้หนึ่งในโครงการ 9 ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังหน้าที่พื้นฐานของชาวพุทธ และที่สำคัญทำให้เด็กๆ มีสมาธิในการเรียนเพิ่มขึ้นด้วย     ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้แก่เยาวชนของชาติค่ะ