สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล


 วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว


     สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา  ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีล  และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรวรทัย ประเสริฐ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ 


       ส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยประธานในพิธีคือ กัลยาณมิตรแอร์ แฮมม่อน  ได้นำกล่าวคำอุทิศส่วนกุศล  จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระอาจารย์ชวณัฐ  อุปสโม ได้แสดงธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติอเมริกัน ว่า ความกตัญูญู เป็นเครื่องหมายของคนดี คนที่รู้คุณคนและตอบแทนคุณ ชีวิตจะมีความเจริญก้าวหน้า แม้ว่าท่านจะละโลกไปแล้วเราก็สามารถอุทิศบุญไปให้ได้ เพราะว่าชีวิตหลังความตายไม่ต้องการอะไรนอกจากบุญเท่านั้น