สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาแก่นักศึกษาวิทยาลัยในเมืองแมนเชสเตอร์

  

          เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ พระอาจารย์จากวัดเจริญภาวนา แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ จำนวน ๒ รูป คือพระวุฑฒ์ สุวุฑฒิโกและพระอาจารย์ นิโคลัส ฐานิสฺสโร ให้ความรู้ด้านศาสนาเปรียบเทียบ แก่นักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยเพนเดนตัน เมืองแมนเชสเตอร์ จำนวน ๑๔๐ คน มีทั้งชาวพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกซ์ ยูดาย และมีโครงการจัดตั้งชมรมศาสนาเปรียบเทียบขึ้น โดยจะเชิญพระอาจารย์ทั้ง ๒ รูปเข้าเป็นอนุศาสน์ของชมรม นับเป็นก้าวแรกที่พระพุทธศาสนาจะได้เข้าไปมีบทบาทในกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ในประเทศอังกฤษ
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร