สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายสมเด็จพระสังฆราช  

วัดพระธรรมกายจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายสมเด็จพระสังฆราช  


     วัดพระธรรมกายจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายสมเด็จพระสังฆราช พระชันษา 90 ปี ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ 16/2560


    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคม หน้าอุโบสถ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี   คณะสงฆ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยพระชันษา 90 ปี โดยประกอบพิธีกรรมพร้อมกับส่วนกลาง ที่จัดขึ้น ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ในส่วนของการประกอบพิธีกรรม ณ วัดพระธรรมกาย มีพระวิเทศภาวนาจารย์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ และนายวิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นผู้แทนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย น้อมถวายพานธูปเทียนแพสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระสังฆราช


    สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ 16/2560 ที่กำหนดให้ทุกวัดทั่วประเทศ จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยพระชันษา 90 ปี โดยพร้อมเพรียงกันในช่วงเวลา 17.30 น.