สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดคลาสสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดคลาสสมาธิชาวท้องถิ่น


 วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น


     วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น พร้อมทั้งกิจกรรมพิเศษ “Dhamma Talk" โดยในภาคเช้าอาสาสมัครได้นำชาวท้องถิ่นผ่อนคลายด้วยการออกกำลังกายเบาๆ ก่อนที่พระครูโสตถิธรรมวิเทศ จะได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมร่วมกัน และบรรยายธรรมะในหัวข้อ 4 Noble Truths หรือ อริยสัจ 4 ซึ่งชาวท้องถิ่นให้ความสนใจในธรรมะบทนี้ และภายหลังจบโครงการชาวท้องถิ่นหลายท่านต่างตั้งใจจะกลับมาปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอีกค่ะ