สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่น จัดสอนสมาธิแก่ชาวญี่ปุ่น

ศูนย์ปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่น จัดสอนสมาธิแก่ชาวญี่ปุ่น

 

     ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ได้จัดสอนสมาธิ ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นจำนวนหลายท่านเข้าร่วมฝึกสมาธิ โดยพระธนาวุฒิ  ติสสฺโร  ได้เทศน์สอนธรรมะเรื่อง ทำอย่างไรให้มีเมตตา  เมตตาเป็นศัพท์ทางพระพุทธศาสนา   มีความหมายว่าปรารถนาดี ทำสิ่งดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม     หลังจากนั้นพระอาจารย์ได้แนะนำท่านั่งสมาธิและการหลับตาเพื่อทำสมาธิอย่างถูกวิธี เมื่อนั่งสมาธิเสร็จพระอาจารย์ได้เมตตาสนทนาธรรม  ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยในเรื่องของการทำทาน   และได้มีโอกาสซักถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับวิธีการนั่งสมาธิ  และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร่วมกิจกรรมนำไปปรับใช้กับการนั่งสมาธิในรอบต่อไป ซึ่งทุกท่านต่างประทับใจที่ได้ร่วมฝึกสมาธิในครั้งนี้ค่ะ