สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน ประเทศสวีเดน

 


             ลูกพระธัมฯ ประเทศสวีเดน ได้รวมใจปฏิบัติธรรมพิเศษสุดสัปดาห์ ในวันที่ ๓ - ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙ ที่เมือง Tierpโดยมีผู้ร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน ๓๐ คน และในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๕ พฤศจิกายน  เวลา ๐๓.๓๐ น. (ตี ๓ ครึ่ง)   ปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ ในเวลาเดียวกับประเทศไทย  จากนั้น สวดมนต์ทำวัตรเช้า แผ่เมตตา   และใส่บาตรคณะสงฆ์จากวัดพุทธโกเธนเบิร์ก แล้วร่วมชมพิธีทอดกฐินมหาจักรพรรดิ์ วัดพระธรรมกาย ทาง DMC  หลังเสร็จพิธีได้ปิดทองเสาเข็ม และถวายปัจจัยสร้างเสาแก้วพันปี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร