สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ครอบครัวไกรฤกษ์  จัดโครงการบ้านกัลยาณมิตร

ครอบครัวไกรฤกษ์  จัดโครงการบ้านกัลยาณมิตร


  ครอบครัวไกรฤกษ์  จัดโครงการบ้านกัลยาณมิตร"สร้างความสว่างไสว ขยายสู่ใจชาวอเมริกัน" โดยได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายดีซี มาเป็นเนื้อนาบุญ


    กัลยาณมิตรอุไรวรรณ - กัลยาณมิตรดวงใจ ไกรฤกษ์  ได้จัดโครงการบ้านกัลยาณมิตร"สร้างความสว่างไสว ขยายสู่ใจชาวอเมริกัน" ซึ่งเป็นบ้านสว่างแห่งที่ 5 ในปีนี้ โดยมีพระครูวินัยธรชาญชัย ปิยวาจโก พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. เป็นประธานสงฆ์ ซึ่งภายในงานมีเพื่อนกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมงานกว่า 50 ท่าน โดยคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ก่อนที่กัลยาณมิตรอุไรวรรณ ไกรฤกษ์ จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำอาราธนาศีล ส่วนคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านและผู้มาร่วมงานทุกท่าน


    จากนั้นเป็นพิธีถวายไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรอุไรวรรณ ไกรฤกษ์ และ กัลยาณมิตรดวงใจ   ไกรฤกษ์  เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายไทยธรรม ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรเมตตา ศุกภักดี, กัลยาณมิตรอังคณา ไกรฤกษ์ และ กัลยาณมิตรพัฒนพงษ์ พุ่มทิม เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาท ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคนค่ะ