สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล

 

           เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ พระภิกษุสามเณรในจังหวัดปทุมธานีกว่า ๒,๐๐๐ รูป ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระราชปริยัติยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร