สรุปข่าวประจำวัน : วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา

สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา


วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดงานบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา


    สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาด เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำบูชาอาสาฬหฤกษ์ ส่วนคณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้จุดประทีปและเดินเวียนประทักษิณรอบวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ 3 รอบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ก่อนที่ประธานสงฆ์จะได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิต

 

    ซึ่งสาธุทุกท่านที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาในครั้งนี้ ต่างปีติเบิกบานใจในบุญกันทุกคนที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ


 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร