สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์


     วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย


      สำหรับพิธีกรรมในช่วงเช้าสาธุชนทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจให้ใสสะอาด พร้อมทั้งได้ร่วมกันอาราธนาศีล และประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตร Islene Almondes   เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันสวดธัมจักกัปปวัตตนสูตร และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ก่อนที่จะได้ร่วมกันกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


   ส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นโดยมีกัลยาณมิตรแสงจันทร์ กัลยาณมิตรเจมส์ มิดเดลตัน เป็นประธาน จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยแด่คณะสงฆ์ พร้อมทั้งได้เดินทางไปปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานด้วยความปลื้มปีติกันทุกคนค่ะ