สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจัดพิมพ์พระของขวัญช่วงเข้าพรรษา

วัดพระธรรมกายจัดพิมพ์พระของขวัญช่วงเข้าพรรษา


วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรม ในช่วงเข้าพรรษาค่ะ

     ในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาที่ชาวพุทธทั่วประเทศจะเข้าวัดทำบุญ รักษาศีล  และนั่งสมาธิ ส่วนที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ก็ได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษนอกเหนือจากการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแล้ว ก็จัดให้มีการพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมตลอดเข้าพรรษาปีนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 13.00 - 18.00 น. ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 31


    สำหรับการพิมพ์พระของขวัญนับเป็นธรรมเนียมประเพณีแต่โบราณ ที่พุทธศาสนิกชนนิยมสร้างพระถวายแด่วัดทั่วประเทศ ในยุคสมัยของพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) ก็ได้มีการสร้างพระขนาดเล็กท่านเรียกว่า พระของขวัญ เพื่อมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญภายในวัดปากน้ำภาษีเจริญ ทางวัดพระธรรมกายเองก็ได้มีการจัดพิมพ์พระของขวัญ รุ่นบรรลุธรรม ขึ้นในช่วงเข้าพรรษา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สืบสานประเพณีอันดีงานในครั้งอดีต ทั้งยังสืบสานงานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน เพราะผู้ที่มาร่วมพิมพ์พระจะได้ตรึกระลึกนึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ อันไม่มีประมาณ ตลอดระยะเวลาในการพิมพ์พระของขวัญใจของผู้พิมพ์พระจะชุ่มเย็นด้วยกระแสธารแห่งบุญ               ทั้งช่วงนี้ยังเป็นช่วงเข้าพรรษาช่วงที่พุทธศาสนิกชนจะเข้าวัดฟังธรรม และร่วมสั่งสมบุญกุศลให้ยิ่งๆขึ้นไป ดังนั้นการได้มาพิมพ์พระจึงเป็นอีก1บุญพิเศษ ที่จะน้อมนำใจของทุกท่านให้เป็นสมาธิ จิตอันเบิกบานจะเกิดขึ้นกับผู้ร่วมพิมพ์พระของขวัญทุกท่านโดยง่ายค่ะ