สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นักเรียนทหาร - ตำรวจ สอบ "ทางก้าวหน้า"

 

      เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙  ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ ๒๕ รอบชิงชนะเลิศ ระดับนักเรียนทหาร - ตำรวจ ณ ห้องพุทธางกูร อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล   การตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านหลักธรรมมงคลชีวิต ๓๘ ประการ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร