สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

Smart Kids Day

 

      

                


Smart Kids Day ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพิร์ท โดยพระปลัดสุธรรม สุธัมโม และเหล่ากัลยาณมิตร จัดกิจกรรมงานวันเด็ก เด็กนานาชาติ Smart Kids Day หรือเก่งและและดี ขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ กิจกรรมเริ่มด้วยการชมวิดีโอจากเยาวชนดีเด่น เรียนรู้การเป็นเด็กเก่งและดี ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกิจกรรมอีกหลากหลายเพื่อสนับสนุนการเติบโตเป็นพลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติ เด็กๆ ที่มาร่วมงาน surprise คุณพ่อคุณแม่ โดยมอบสิ่งที่ดีที่สุด จากใจของเด็ก คือหัวใจหลากสี ในความหมายสุดซึ้งที่ว่า "ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่พาหนูมางานวันนี้ ทำให้หนูได้เรียนรู้สิ่งดีๆ มากมายในงานวันเด็กนี้" สร้างความซาบซึ้งใจให้กับคุณพ่อคุณแม่และสังคมชาวออสเตรเลีย ที่ได้มาสัมผัสและเรียนรู้ความสำคัญของวันเด็กครั้งนี้

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร