สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อ.สันทราย จัดตักบาตรพระ 1,250 รูป ปีที่ 4

อ.สันทราย จัดตักบาตรพระ 1,250 รูป ปีที่ 4


         คณะสงฆ์อำเภอสันทราย  ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมาคมบัณฑิตล้านนา ร่วมกันจัดตักบาตรพระ 1,250 รูป อำเภอสันทราย ปีที่ 4 จัง


     โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูโกศลธรรมวิจัย เจ้าคณะอำเภอสันทราย เจ้าอาวาสวัดข้าวแท่นหลวง เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายอดุลย์  ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส   อาจารย์ รชฏ  เชื้อวิโรจน์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  กล่าวต้อนรับสาธุชนที่มาร่วมงานตักบาตร นายปิยศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้  ผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีมอบกองทุนช่วยเหลือ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีมอบกองทุนสนับสนุนการศึกษาโครงการตะวันบนดอย จากนั้นท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้  กล่าวคำอัญเชิญเทวดา ,กล่าวคำถวายสังฆทาน ,กล่าวคำถวายไทยธรรม ,กล่าวคำถวายคิลานเภสัช ,และกล่าวคำถวายค่ายานพาหนะ


     และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาว่า ในนามคณะสงฆ์ อำเภอสันทราย ขออนุโมทนาสาธุการกับศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มีกุศลเจตนานำปัจจัยไทยธรรม  อาหารแห้ง มาร่วมบุญตักบาตรในครั้งนี้ การตักบาตรพระภิกษุสามเณรกว่าพันรูปนั้นเกิดขึ้นได้ยาก เป็นมหาทานกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นแบบอย่างในการรวมพลังพุทธบริษัท 4 ในการทำความดีสนับสนุนให้พระพุทธศาสนามั่นคงยิ่งขึ้นไป อีกทั้งยังชื่นชมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ได้ช่วยกันจัดกิจกรรมที่ดีๆเช่นนี้ และอยากให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้ต่อไปอีกทุกๆปี เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้สาธุชน นักศึกษาได้ร่วมกันอนุรักษ์และรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธไว้


    สำหรับการจัดตักบาตรพระในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

     นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานอริยประเพณี  “การตักบาตร” อันเป็นสัญลักษณ์ของความสุขสงบร่มเย็นของแผ่นดินไทย  อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูศีลธรรมให้เข้มแข็ง คงคู่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอสันทราย ซึ่งในส่วนของปัจจัยไทยธรรมส่วนหนึ่งที่ได้จากการตักบาตร              จะสมทบช่วยเหลือถวายแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้แก้ไข ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์บ้านเมือง  เข้าสู่ภาวะปกติสุขโดยเร็ววัน