สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เยอรมนี

 


             เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙ ตัวแทนสาธุชนจากวัดพุทธแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี้ ได้เดินทางไปร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๗๙ พรรษา โดยมีคณะกงสุลไทย ข้าราชการไทย หน่วยงานอื่นๆ และพสกนิกรชาวไทย ในประเทศเยอรมนีร่วมใจกันถวายพระพร

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร