สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวีเดน


       เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ วัดพุทธโกเธนเบอร์ก ประเทศสวีเดน ได้ร่วมทำความดีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการสวดมนต์  และ อาราธนาศีล ๕  เจริญสมาธิภาวนา กล่าวคำถวายพระพร จุดเทียนชัย และร้องเพลงสดุดีมหาราชา