สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดปฏิบัติธรรม เมือง Hameln

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดปฏิบัติธรรม เมือง Hameln


วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรม ณ เมือง Hameln


      กัลยาณมิตรจริยาภรณ์ ลังเกอร์ ได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดพุทธฮัมบวร์ก ไปเป็นเนื้อนาบุญ ณ เมือง ฮา-เม็นท์ พิธีเริ่มด้วย โดยพระอาจารย์ได้นำทุกท่านร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า / สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรจริยาภรณ์ ลังเกอร์ และกัลยาณมิตรนุธิดา          มูลเลอร์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์


   ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่า โดยมีกัลยาณมิตรจริยาภรณ์ ลังเกอร์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายยารักษาโรค โดยมีกัลยาณมิตรทิพย์วัลย์ ยอดสิงห์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีสืบไป