สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


      วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่เป้าหมาย 135,135,135 จบ ในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ค่ะ                           


        เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันก็จะถึงวันสำคัญของคณะกัลยาณมิตรทั่วโลก นั่นก็คือ วันธรรมชัย 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2560 ซึ่งบรรยากาศสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในช่วงนี้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาในฐานะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อ เรียกได้ว่า ท่านเป็นครูอาจารย์ที่คอยอบรมพร่ำสอนให้ลูกศิษย์ได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นแบบอย่างของนักสร้างบารมีที่ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆ และที่ผ่านมาต้องยอมรับกว่า ท่านนั้นได้ทุ่มเททำงานเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  และล่าสุดคณะทำงานโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ได้มีการปรับยอดการสวดเป็น 135,135,135 จบ โดยจะประกาศฉลองชัยชิตังเมในวันที่ 27 สิงหาคม ท่านที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ วัดพระธรรมกาย ได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ