สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมสามเณรแก้ว ญี่ปุ่น

 


           วัดภาวนาอิบาราขิจัดโครงการอบรมสามเณรแก้ว "รุ่นสถาปนาอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี" เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม มีพิธีขลิบผม และปลงผมนาค มีผู้ปกครองญาติมิตรและสาธุชนร่วมงานอย่างคับคั่ง วันที่ ๓๑ ธันวาคม บรรพชาสามเณรแก้ว มีผู้ร่วมบรรพชาทั้งหมด ๙ ท่าน เป็นชาวไทย ๘ ท่าน และชาวญี่ปุ่น ๑ ท่าน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร