สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองบาเซิ่ล

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองบาเซิ่ล


        วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร  ณ เมืองบาเซิ่ล


          พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรที่บ้านของกัลยาณมิตรนกแก้ว  กันเตอร์ ณ เมือง บาเซิ่ล ซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือน โดยกัลยาณมิตรนกแก้ว กันเตอร์ และครอบครัว ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และนำนั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ   จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลห้า  และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรนกแก้ว กันเตอร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์


     ส่วนช่วงบ่ายพระอาจารย์ได้นำสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง