สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.วัดศรีวนาราม จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

รร.วัดศรีวนาราม จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


        พระอาจารย์จากธุดงคสถานพิษณุโลกมอบเข็มธัมมจักรเกียรติยศ และหนังสือ V-star แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวนาราม พร้อมทั้งนำนักเรียนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรค่ะ


        เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา อาจารย์ชูศรี ยัญทิพย์ ประสานงานสอนศีลธรรมในโรงเรียนวัดศรีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้นำนักเรียนและคณะครูสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ศุภกฤษ พลวิชฺโช นำสวดมนต์พร้อมทั้งเทศน์สอนธรรมะเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องมอบ และในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้มอบเข็มธัมมจักรเกียรติยศ และหนังสือ V-star แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวนารามด้วย และในช่วงท้ายมีกิจกรรมตอบคำถาม และมอบรางวัลแก่เด็กๆ ซึ่งสร้างความเบิกบานแก่เด็กๆเป็นอย่างยิ่งค่ะ