สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่รุ่นวันธรรมชัย

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่รุ่นวันธรรมชัย


     สำนักเผยแผ่ วัดพระธรรมกาย จัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นวันธรรมชัย


         เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา สาธุชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่โครงการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทรุ่น 49 ปี วันธรรมชัย โดยภายในงานพระอาจารย์ถาวร ถาวโร  รองผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่ เป็นประธานสงฆ์ นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย สาธุชนอาราธนาศีล 5 และนั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาด ก่อนที่ประธานฝ่ายฆราวาสคุณศุภกาญจน์  วงศ์เทศ จะได้กล่าวเปิดงานตักบาตร พร้อมทั้งกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน กล่าวคำถวายยารักษาโรค กล่าวคำถวายไทยธรรม และกล่าวคำอธิษฐานจิตตักบาตร


     พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติ   ก่อนที่จะได้รับฟังโอวาทจากท่านประธานสงฆ์ โดยมีใจความว่า วันนี้เราได้มาตักบาตรเนื่องในวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะโดยธรรม ธรรมอันเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดั่งพุทธพจน์ที่ว่าธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุข พ้นจากความทุกข์ เพราะเรายังมีกิเลสอันเกิดจากโลพะ โทสะ โมหะ ที่เปรียบเสมือนเชื้อโรคอยู่ในกายของเราทำให้เราประสบแต่ปัญหาในชีวิต บังคับให้เราแก่ เจ็บ และก็ตาย อยู่บนความแก่งแย่งชิงดี ชิงเด่นซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดทุกข์ ซึ่งทุกข์เกิดขึ้นกับเราทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา เราจึงต้องแสวงหาความสุขเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์ที่บังคับอยู่ แล้วความสุขสามารถหาได้จากไหน ความสุขนั้นเกิดขึ้นแก่ผู้สั่งสมบุญอยู่เป็นนิจทั้งทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา โดยมีหลักประพฤติปฏิบัติคือให้ใจใสๆ ใจปลื้มๆ ในบุญที่เราได้ทำทั้งก่อนทำ กำลังทำ และหลังจากที่ทำไปแล้ว เมื่อความปลื้มเกิดขึ้นตลอดต่อเนื่อง บุญทั้งหลายย่อมส่งผลให้เราประสบแต่ความสุขตั้งแต่เกิดจนสิ้นอายุขัย ทำให้เรามีครอบครัวที่ดี มีสมบัติไว้สร้างบารมี มีอายุ มีวรรณะ มีสุขะ มีพละ ที่บริบูรณ์พร้อมให้เราไว้สร้างบารมี ดำรงตนด้วยความไม่ประมาทต่อไปในภายภาคเบื้องหน้า