สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

๓๐ ปี หนังสือพิมพ์มติชน

 


            เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ตัวแทนมูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เดินทางไปแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ ๓๐ ปี หนังสือพิมพ์มติชน โดยนำกระเช้าของขวัญและสื่อธรรมะ ประกอบด้วย วารสารอยู่ในบุญ ซีดีเพลงธรรมะ เอกสารแนะนำโครงการทางก้าวหน้ารอบประชาชน ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจากบรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์มติชน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร