สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


      วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

 

       สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และตักบาตรแด่คณะสงฆ์ จากนั้นกัลยาณมิตรจรินทร์ สติลเลอร์ เป็นตัวแทนวางพานธูปเทียนแพสักการะ ส่วนกัลยาณมิตรทองเหรียญ ฟิชเชอร์ และกัลยาณมิตรฐิติรัตน์ พาเซน เป็นตัวแทนวางพานพุ่มสักการะ


       ต่อมาทุกท่านก็ได้ร่วมกันปะกอบพิธีถวายกองทุนต่างๆดังนี้ กองทุนภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตร จรินทร์ สติลเลอร์ และกัลยาณมิตรภัทรนันท์ ลาโสม เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย,กองทุนคิลานเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรรัตติกาล ชีซเนอร์ และกัลยาณมิตรฐิติรัตน์ พาเซน เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย,


      ส่วนภาคบ่ายสาธุชนทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อบรรลุเป้า 145,145,145จบ จากนั้นได้ร่วมกันปวารณาเพื่อบรรลุเป้าสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร180,180,180 จบภายในวันที่ 10 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ค่ะ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร