สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.ขัติยะวงษา จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

รร.ขัติยะวงษา จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


         คณะครูและนักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษา จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 900 จบ


         เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียนขัติยะวงษา ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรและนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในครั้งนี้มีคณะครู จำนวน 70 คน นักเรียน 830 คน รวม 900 คน สวดคนละ 1 จบ รวม 900 จบ  โดยมีนายเปรมปรีย์ จันทวารีย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี


          สำหรับการสวดธัมจักกัปปวัตตนสูตรในครั้งนี้ นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา เพราะการสวดมนต์จะทำให้นักเรียนได้ซึมซับคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านบทสวดมนต์ค่ะ