สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายดี.ซี. จัดงานบุญวันคล้ายวันละสังขารคุณยายฯ

วัดพระธรรมกายดี.ซี. จัดงานบุญวันคล้ายวันละสังขารคุณยายฯ


        วัดพระธรรมกายดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

         สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระมหาวีระพรรณ์ อินฺทปญฺโญ  ท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พร้อมทั้งตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


       ส่วนภาคบ่ายนำโดยพระครูวินัยธรชาญชัย ปิยวาจโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. เป็นประธานสงฆ์ นำทุกท่านสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และจุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์ อนันตชัย ก่อนที่จะได้ประกอบกิจกรรมงานบุญเนื่องในวาระครบรอบ 17 ปี  วันคล้ายวันละสังขารของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง โดยมีกัลยาณมิตรอุเทน มาลีวัตร เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย /กัลยาณมิตรศรีนวล โพธิ์ศรี เป็นประธานจุดเทียนธูปหน้าตู้พระธรรม/ กัลยาณมิตร              มนต์กนิษฐ์ ขัตติยากรจรูญ เป็นประธานจุดเทียนหน้ารูปคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง /กัลยาณมิตรศิริเพ็ญ ประมูลทรัพย์ และกัลยาณมิตรจิราพรรณ เดวิส เป็นประธานสักการะคุณยายอาจารย์ฯ ด้วยดอกไม้ จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันฟังคณะสงฆ์สวดธรรมนิยาม


      ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายไทยธรรม , พิธีถวายดอกไม้ โดยมีกัลยาณมิตรดารัตน์ แสงอรุณ และกัลยาณมิตรสุริสา พุ่มทิม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย / กัลยาณมิตรมนต์กนิษฐ์ ขัตติยากรจรูญ และ กัลยาณมิตรศาสนาวดี อาดัม เป็นประธานนำกล่าวถวายยานพาหนะ และในโอกาสนี้ทุกท่านได้รับฟังการบรรยายธรรมจากพระมหาเหมือนฝัน สํวรชโย พร้อมทั้งได้เดินทางไปปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานด้วยความปลื้มปีติกันทุกคนค่ะ