สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.เชียงใหม่ประชานุสรณ์ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

รร.เชียงใหม่ประชานุสรณ์ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


       โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 800 จบ

        ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยครั้งนี้มีคณะครู 50 คน นักเรียน 750 คน รวม 800 คน ร่วมสวดมนต์คนละ 1 จบ  รวม 800 จบ


        สำหรับการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นแม่บทคำสอนทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ จึงนับได้ว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เมื่อได้ถวายเป็นพระราชกุศล และเมื่อได้ศึกษาจนเกิดความเข้าใจในคำสอน ก็จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาสืบไป