สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระอาจารย์จากธุดงคสถานพิษณุโลก มอบเข็มธัมมจักร แก่รร.วัดบึงพระ

พระอาจารย์จากธุดงคสถานพิษณุโลก มอบเข็มธัมมจักรแก่ รร.วัดบึงพระ


      พระอาจารย์จากธุดงคสถานพิษณุโลก ได้เมตตามอบเข็มธัมมจักรเกียรติยศ และหนังสือ V-star แก่โรงเรียนวัดบึงพระ พร้อมทั้งนำนักเรียนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรค่ะ


     เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา พระอาจารย์ศุภกฤษ พลวิชฺโช จากธุดงคสถานพิษณุโลก ได้เมตตามอบเข็มธัมมจักรเกียรติยศ และหนังสือ V-star แก่ประธานโรงเรียนวัดบึงพระอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งได้เทศน์ธรรมะ นำนั่งสมาธิ และนำนักเรียนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ส่วนช่วงท้ายได้สอนธรรมะและให้ข้อคิดเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน


    สำหรับโรงเรียนวัดบึงพระ ได้จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นประจำในชั่วโมงสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งแต่ละครั้งก็ได้รับความสนใจจากนักเรียนร่วมสวดมนต์จำนวนมาก พร้อมทั้งได้กล่าวว่า การสวดมนต์นับเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถือเป็นบทสวดมนต์ที่ยาว เมื่อได้สวดแล้วก็ทำให้มีสมาธิกับการสวดมนต์ ส่งผลให้มีสมาธิกับการเรียนเพิ่มมากขึ้นค่ะ