สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดโครงการบ้านกัลยาณมิตร

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดโครงการบ้านกัลยาณมิตร


     วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการบ้านกัลยาณมิตร "สร้างความสว่างไสว ขยายสู่ใจชาวอเมริกัน แห่งที่ 9


     วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดโครงการบ้านกัลยาณมิตร "สร้างความสว่างไสว ขยายสู่ใจชาวอเมริกัน ณ บ้านของกัลยาณมิตรฉุย แทน และกัลยาณมิตรโรเจอร์ แยง ซึ่งเป็นบ้านสว่างแห่งที่ 9 ในปีนี้ โดยมีพระครูวินัยธรชาญชัย ปิยวาจโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. เป็นประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์จำนวน 8 รูป มาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้  ซึ่งคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่กัลยาณมิตรฉุย แทน จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำอาราธนาศีล ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านและสาธุชนที่มาร่วมกิจกรรม จากนั้นเป็นพิธีถวายไทยธรรมและคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรฉุย แทน และกัลยาณมิตรโรเจอร์ แยง เป็นประธานนำกล่าคำถวาย ส่วนพิธีถวายผ้าป่า  โดยมีกัลยาณมิตรมนต์กนิษฐ์ ขัตติยากรจรูญ และกัลยาณมิตรศาสนาวดี อาดัม  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์


    จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตร ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความเบิกบาน และอิ่มบุญกันทุกท่าน นับเป็นความปลื้มปีติกับท่านเจ้าภาพและทุกท่านที่มาร่วมโครงการเป็นอย่างยิ่ง