สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เทเหล้า-เผาบุหรี่

 


          เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ งานอาสาสมัคร สำนักศรัทธาภิบาล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัดกิจกรรมในโครงการ ชีวิตสดใสไร้บุหรี่และแอลกอฮอล์ เนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี งานจัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เน้นให้ความรู้เรื่องผลเสียของการติดสิ่งเสพติด และให้กำลังใจกับผู้ที่จะเลิกอบายมุขทุกชนิด ภายในงานได้จัดนิทรรศการรณรงค์เรื่องโทษภัยของสิ่งเสพติด การประกวดน้ำ Alternative Drink และร่วมกันเทเหล้า-เผาบุหรี่ สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร