สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระสงฆ์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นนำทหารสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

พระสงฆ์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นนำทหารสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


       พระอาจารย์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นและศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น ได้นำเจ้าหน้าที่ทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นจังหวัดนราธิวาส สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรค่ะ


       พระดินดาว ปุญฺญกนฺโต  พระอาจารย์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นและศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น ได้นำเจ้าหน้าที่ทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นจังหวัดนราธิวาส สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งได้นำนั่งสมาธิ  ซึ่งจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ ทำให้สภาพความเป็นอยู่โดยรวมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป และการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังนั้นการสวดมนต์ในครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป        


      นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้มอบพระของขวัญให้เจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อให้เป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป