สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.ไพโรจน์วิชชาลัย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

 

รร.ไพโรจน์วิชชาลัย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


 

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 268 จบ


          ณ ห้องประชุมโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรและนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในครั้งนี้มีคณะครู จำนวน 10 คน นักเรียน 124 คน  สวดคนละ 2 จบ  รวม 268 จบ โดยมีด๊อกเตอร์วิไล จุฑางกูร เป็นประธานในพิธี


      ซึ่งการที่ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในครั้งนี้ ก็เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และที่สำคัญเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีสมาธิในการเรียนและมีผลการเรียนที่ดีขึ้น พร้อมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด