สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายฯ

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายฯ


    วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง


  สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล และพิธีถวายไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรชูศักดิ์ – กัลยาณมิตรวิลาวัณย์ พฤกษะวัน กัลยาณมิตรชัญญา               ศิริกาญจนะวงศ์ กัลยาณมิตรจริยา โสภณรัตน์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายไทยธรรม ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีครอบครัวเกตุแก้ว เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้น้อมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์


    ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีสวดธรรมนิยาม เนื่องในวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง โดยมีกัลยาณมิตรศรีพร เกเว้ล เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้นเป็นพิธีถวายไทยธรรม พร้อมทั้งสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และชม MV คุณยายฯ ก่อนที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาสงวน สุริยวํโส เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจีย เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง