สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


     วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา จัดพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช และจัดเตรียมงานทอดกฐิน ซึ่งจะจัดในวันที่ 7 ตุลาคม ที่จะถึงนี้


     สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูภาวนานันทวิเทศนำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส พร้อมทั้งนำสวดมนต์บท “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็ฯสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์ – และรองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์จันทร์พิมพ์  สายสมร  เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


     ส่วนภาคบ่ายคณะเจ้าภาพทั้ง 6 คณะ ได้ร่วมกันจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พรรษาแห่งการเข้าถึงธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช  โดยมีกัลยาณมิตรเสาวนี  ปิ่นเพช็ร และกัลยาณมิตรพิมพ์แข สายสมร เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวาย หลังจากนั้นได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพิ่มพงษ์  ฉนฺทวฑฺโฒ ในหัวข้อ ประวัติชีวิตและการสร้างบารมี  และในโอกาสนี้คณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้ช่วยกันแพ็คผ้าไตรเตรียมงานบุญทอดกฐินที่จะจัดในวันที่ 7 ตุลาคมนี้