สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์


       วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว


     สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรทวีลาภ ศรีโกมล เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


 ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและบูชามหาปูชนียาจารย์ โดยมีกัลยาณมิตรยรรยง-กัลยาณมิตรรุ่งระวี ลิ้มเลิศวาที เป็นประธานจุดประทีป จากนั้นคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอุทิศส่วนกุศล โดยมีกัลยาณมิตรกฤต อายุสุข เป็นประธาน และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี  นอกจากนี้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญสาธุชนก็ได้ช่วยกันทำความดีสากลด้วยความปีติเบิกบานในบุญกันทุกคน