สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดพิธีปุพพเปตพลี

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดพิธีปุพพเปตพลี


     วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว


    สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีกัลยาณมิตรมนต์กนิษฐ์ ขัตติยากรจรูญ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย / กัลยาณมิตรสุรดี จีวรวิวัฒน์ จุดเทียนหน้ารูปคุณยาย / กัลยาณมิตรจิราพรรณ เดวิส และกัลยาณมิตรฉุย เทียน เป็นประธานบุญพิธีสักการะดอกไม้หน้ารูปคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิาจันทร์ ขนนกยูง จากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดเจริญพุทธมนต์ ส่วนคณะเจ้าภาพทุกท่านได้ทอดผ้าบังสุกุล พร้อมทั้งถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์


      ต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรมนต์กนิษฐ์ ขัตติยากรจรูญ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดประทีป บูชาพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีกัลยาณมิตรชวันรัตน์ บุญมาศิริ เป็นประธาน จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้เวียนประทักษิณรอบพระบรมสารีริกธาตุ และในโอกาสนี้พระอาจารย์ ก็ได้นำทุกท่านหลับตา ทำใจให้ใส และอธิษฐานจิตพร้อมกัน ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะจากพระมหาเหมือนฝัน สํวรชโย  เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง