สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมเยาวชน

 

    

 

    


          เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ นักเรียนโรงเรียนสีวลี ๒ เข้าค่ายอบรมดรุณคุณธรรม ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี มีนักเรียนเข้ารับการอบรม ๗๖ คน การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น การฝึกระเบียบแถว เข้าฐาน เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ ฟังธรรมเรื่องพระคุณบิดามารดา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร